1. Waar gaat deze Verklaring betreffende gegevensbescherming over?

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij vinden uw vertrouwen erg belangrijk. Daarom hebben wij deze Verklaring betreffende gegevensbescherming uitgegeven. In verband met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') zet dit beleid uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke manier en voor welke doeleinden. Wij vinden het belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom geeft deze Verklaring betreffende gegevensbescherming informatie over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat u de volgende zaken begrijpt:

 • welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en verwerken;
 • wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen;
 • het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • wie er toegang heeft tot uw persoonsgegevens; en
 • welke rechten u hebt m.b.t. uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u aanwijzingen en toelichtingen hierover. Voel u vrij om in geval van vragen te allen tijde contact met ons op te nemen via privacy@movenpick.com.

2. Wie zijn wij?

Een bedrijf is verantwoordelijk voor gegevensbescherming als er gegevens worden verwerkt. In elk geval is dit het bedrijf dat bepaalt of bepaalde gegevensverwerking, bijv. verwerking binnen de context van de service, met gebruikmaking van een website, plaats moet vinden, het doel van de verwerking en de toepasselijke beginselen (als deze beslissingen worden genomen door verschillende bedrijven samen, kunnen ze ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn). Een bedrijf van de Mövenpick Group is verantwoordelijk voor elke website (inclusief online winkels en miniwebsites voor speciale aanbiedingen), alle aanwezigheid op social media, multimedia portals, chatbots en elke app (een website per geval).

Tenzij anders vermeld in deel 14 van deze Verklaring betreffende gegevensbeleid, is Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Zwitserland verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In sommige gevallen is een ander bedrijf verantwoordelijk:

 • as u contact heeft met een ander bedrijf van de Mövenpick Group, bijv. als u contact opneemt met de Klantenservice, is dit bedrijf verantwoordelijk voor de desbetreffende gegevensverwerking, tenzij anders vermeld in deze Verklaring betreffende gegevensbescherming.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een ander bedrijf van de Mövenpick Group of derde partijen zodat deze ontvangers persoonsgegevens kunnen verwerken voor hun eigen doeleinden (d.w.z. niet namens ons). Hiertoe kunnen ook autoriteiten behoren. In zulke gevallen wordt de respectieve ontvanger de controleur. Informatie over deze controleur kan worden gevonden in het privacybeleid van de ontvanger, dat u meestal op hun website kunt vinden.

U kunt altijd contact opnemen met de Mövenpick Group (alle bedrijven en deelnemingen) met vragen, vorderingen of zorgen m.b.t. gegevensbeschermingen via privacy@movenpick.com.

3. Wat zijn 'persoonsgegevens' en wat betekent 'verwerking'?

De wet betreffende gegevensbescherming regelt de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens wil zeggen alle informatie die kan worden gekoppeld aan een bepaalde natuurlijke persoon, d.w.z. een individu. Hiertoe kan bijvoorbeeld de volgende informatie horen:

 • contactinformatie, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • overige persoonsgegevens, zoals geslacht, geboortedatum en leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit;
 • informatie m.b.t. het werk, zoals beroep, titel, functie, opleiding, eerdere werkgevers, vaardigheden en ervaring, vergunningen en goedkeuring en lidmaatschappen;
 • boekingsinformatie, zoals informatie over boekingen, reserveringen, boekingsgeschiedenis, favoriete hotels, resorts en verblijfsduur, voorkeuren en affiniteit met bepaalde aanbiedingen;
 • financiële informatie, zoals creditcardnummer, rekeninginformatie, kredietwaardigheid;
 • gezondheidsgegevens, zoals informatie over fysieke en mentale aandoeningen;
 • foto-, geluids- en video-opnames;
 • documentatie van uw bezoek aan websites en uw gebruik van apps.

Bepaalde persoonsgegevens zijn speciaal beschermd door de wet. Hiertoe behoren 'bijzonder gevoelige persoonsgegevens' (ook wel 'bijzondere categorieën van persoonsgegevens' genoemd). Hiertoe behoren bijv. gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen, genetische gegevens, biometrische gegevens voor een unieke identificatie, gezondheid en geslacht of seksuele gerichtheid en, ten slotte, gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen en, in sommige gevallen, gegevens over welzijnsmaatregelen.

Wij verwerken niet noodzakelijk alle categorieën persoonsgegevens die in dit deel worden genoemd. Specifieke informatie over de persoonsgegevens die we verwerken, vindt u in deel 5 en deel 14 van deze Verklaring betreffende gegevensbescherming. Afhankelijk van het soort verwerking informeren wij u ook in een afzonderlijke verklaring betreffende gegevensbescherming of mededeling, in het bijzonder als een bepaald type gegevensverwerking niet voor zich spreekt.

'Verwerking' betekent het bewerken van uw persoonsgegevens.

Hiertoe behoren bijvoorbeeld de volgende bewerkingen:

 • verzamelen en opslaan;
 • ordenen en beheren;
 • bijwerken en wijzigen;
 • gebruiken en toepassen;
 • doorzenden en verzenden;
 • verbinden;
 • beperken;
 • wissen en vernietigen.

4. Voor wie en voor welk doel is deze Verklaring betreffende

Deze Verklaring betreffende gegevensbescherming is van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens in alle bedrijfsgebieden van Mövenpick Hotels & Resorts. Ze is van toepassing op de verwerking van gegevens die reeds zijn verzameld alsook persoonsgegevens die in de toekomst worden verzameld. Extra privacyvoorwaarden kunnen ook van toepassing zijn voor specifieke diensten.

In het bijzonder kan onze gegevensverwerking van invloed zijn op de volgende individuele personen ('betrokkenen'):

 • individuele personen die ons schrijven of op een andere manier contact met ons opnemen;
 • klanten in onze hotels en resorts;
 • bezoekers van onze gebouwen;
 • klanten op onze online boekingsplatforms;
 • gebruikers van online diensten en apps;
 • individuele personen die gebruikmaken van onze diensten of in contact komen met onze diensten;
 • bezoekers van onze website;
 • ontvangers van informatie en marketingcommunicatie;
 • deelnemers aan wedstrijden, sweepstakes en klantenevenementen;
 • deelnemers aan marktonderzoek en opiniepeilingen;
 • contactpersonen van onze providers, klanten en andere zakenpartners, en sollicitanten.

Ga voor meer informatie over gegevensverwerking m.b.t. individuele diensten naar de algemene boekingsvoorwaarden, algemene voorwaarden en deelnamevoorwaarden en dergelijke voorwaarden.

5. Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van de gelegenheid en het doel. U vindt meer informatie in dit gedeelte en vaak ook in algemene boekingsvoorwaarden, algemene voorwaarden en deelnamevoorwaarden en dergelijke voorwaarden. Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld als u ons gegevens verstrekt, met ons communiceert of gebruikmaakt van onze mogelijkheid om in te loggen met wifi. Ze kunnen echter ook worden verzameld van andere bronnen, bijvoorbeeld van derde partijen, zoals kredietinformatiebureaus en online dienstverleners zoals aanbieders van internetanalyse. Wij kunnen onder andere ook persoonsgegevens verwerken die bijzonder gevoelig zijn in de volgende situaties voor betalingen, openbare registers etc.

 • Communicatie: wij verwerken persoonsgegevens als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnamen, bijvoorbeeld als u contact opneemt met de klantendienst, als u ons schrijft of belt. Gegevens zoals namen en contactgegevens, het tijdstip van de desbetreffende berichten en de inhoud ervan, waartoe ook persoonsgegevens van derde partijen kunnen behoren, volstaan over het algemeen voor ons. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie of berichten te geven, om uw aanvragen te verwerken en met u te communiceren en voor kwaliteitsborging en training. Wij sturen berichten ook door naar de verantwoordelijke bestuurders, bijv. als uw aanvraag betrekking heeft op een ander bedrijf.
 • Online boekingen op de website en het gebruik van diensten: wij verwerken ook persoonsgegevens als u gebruikmaakt van onze diensten, bijv. als u goederen van ons koopt, een kamer boekt of een andere dienst aankoopt. Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens bijv. bij het verwerken van bestellingen en boekingen en voor het leveren van diensten en facturering. In het geval van online boekingen en het gebruik van een klantenkaart, verzamelen en verwerken wij ook persoonsgegevens in combinatie met uw kredietstatus en uw boekings- en betalingsgedrag. Wij verzamelen bijvoorbeeld de kredietstatus van derde partijen om te bepalen of wij u boekingen op rekening zouden moeten aanbieden, en wij verwerken informatie over de boekingen en reserveringen die u doet, namelijk wanneer en hoe vaak, in welke hotels en resorts of online boekingsplatformen, om informatie te bieden over uw voorkeuren voor en affiniteit met bepaalde hotels, resorts of diensten. Deze informatie helpt ons u specifiek te informeren over extra aanbiedingen en onze diensten aan te passen aan uw behoefte.
 • Loyaliteits- en klantenprogramma's: wij verwerken persoonsgegevens als onderdeel van onze loyaliteits- en klantenprogramma's 'Advantage M' en 'Circle M'. Naast contactgegevens verwerken wij persoonsgegevens over uw gebruik van de programma's en gebruik door andere leden van hetzelfde huishouden, naast andere informatie zoals uw boekingsgewoonten, uw voorkeuren voor en affiniteit met bepaalde hotels of resorts en diensten die ons helpen u gerichte informatie te bieden over aanbiedingen, en ervoor te zorgen dat onze diensten efficiënter voldoen aan de behoeften. Meer informatie vindt u in deze Verklaring betreffende gegevensbescherming onder 'Online boekingen op de website en gebruik van diensten' in de bijbehorende algemene voorwaarden of deelnamevoorwaarden
 • Websites bezoeken: als u onze websites bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens afhankelijk van de dienst en functie. Hiertoe behoren technische gegevens, zoals informatie over het tijdstip waarop onze website werd bezocht, de duur van het bezoek, de bezochte pagina's en informatie over het gebruikte toestel (bijv. tablet, pc of smartphone, 'eindtoestel'). Wij gebruiken deze informatie om de websitediensten te leveren, voor IT-veiligheidsredenen en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Wij maken ook gebruik van 'cookies', kleine datapakketten die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw toestel worden opgeslagen als u onze website bezoekt. in veel gevallen zijn cookies vereist voor de functies van de website, en worden ze automatisch gewist na het bezoek. Andere cookies worden gebruikt om de service te personaliseren of om het mogelijk te maken dat u gerichte advertenties van derde partijen ziet. Wij maken ook gebruik van analysediensten van verkopers zoals Google, in de VS of wereldwijd. Hierbij ontvangt de provider geen persoonsgegevens van ons, maar kan informatie verzamelen over het gedrag op de desbetreffende website om ons analyses te geven op basis van deze gegevens. Wij kunnen ook functies integreren van providers zoals Facebook, waardoor de provider gegevens over u kan ontvangen. In de meeste gevallen kennen we de naam van de bezoekers van de website echter niet.
 • Online diensten en apps: als u gebruikmaakt van onze online diensten verwerken wij ook persoonsgegevens (zelfs als u geen goederen of diensten aankoopt) om deze diensten te verlenen, verbeteren en verder te ontwikkelen. Afhankelijk van het soort diensten omvat dit informatie over een klantenaccount en het gebruik ervan, alsook informatie over de installatie en het gebruik van mobiele applicaties ('apps').
 • Informatie en direct marketing: wij verwerken persoonsgegevens om informatieve berichten en reclameberichten te sturen, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit soort verwerking. Bijvoorbeeld, als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of sms, verwerken wij uw contactinformatie om u beter te leren kennen, onze aanbiedingen aan u aan te passen en onze diensten in het algemeen te verbeteren.
 • Wedstrijden, loterijen en dergelijke evenementen: van tijd tot tijd organiseren wij wedstrijden, loterijen en dergelijke evenementen. Hierbij verwerken wij uw contactgegevens en informatie over uw deelname om de wedstrijden en loterijen te faciliteren en om in dit verband met u te communiceren in dit verband alsook voor reclamedoeleinden, indien relevant. Meer informatie vindt u in de respectieve deelnamevoorwaarden.
 • Onze gebouwen bezoeken: als u onze gebouwen bezoekt, kunnen we video-opnames maken in bepaalde gebieden voor veiligheid en bewijsmateriaal. U kunt ook gebruikmaken van de wifi-dienst. In dit geval zullen wij toestelspecifieke gegevens verzamelen tijdens de registratieprocedure, en, indien nodig, u vragen uw naam en e-mailadres of mobiele telefoonnummer op te geven.
 • Klantenevenementen: wij verwerken ook persoonsgegevens als we klantenevenementen houden (zoals promotionele evenementen en sponsorevenementen). Hiertoe behoren de naam en het adres of e-mailadres van de deelnemers of belangstellende en overige gegevens indien nodig. Wij verwerken deze informatie voor het faciliteren van de klantenevenementen, maar ook om met u te communiceren en u beter te leren kennen. Meer informatie vindt u in de respectieve deelnamevoorwaarden.
 • Marktonderzoek en mediatoezicht: wij verwerken persoonsgegevens voor markt- en opinieonderzoek. Hiervoor kunnen we informatie gebruiken over uw boekingsgedrag (meer informatie kunt u vinden boven onze 'Online boekingen op de website en gebruik van diensten'), maar ook informatie uit enquêtes en onderzoeken en andere informatie, bijv. via de media, social media, het internet en andere openbare bronnen. Wij kunnen ook gebruikmaken van diensten voor mediamonitoring of van ons eigen mediatoezicht en persoonsgegevens verwerken.
 • Zakenpartners: wij werken samen met verschillende bedrijven en zakenpartners, bijv. providers, commerciële kopers van diensten, coöperatiepartners en dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners en reisbureaus). Hierbij verwerken wij ook persoonsgegevens over de contactpersoon in deze bedrijven, zoals hun naam, functie, titel en communicatie met ons, zodat wij contracten kunnen aangaan en verwerken, voor planningsdoeleinden, voor boekhoudkundige doeleinden en andere doeleinden m.b.t. het contract. Afhankelijk van het werkterrein zijn wij ook verplicht het desbetreffende bedrijf en zijn medewerkers gedetailleerder te onderzoeken, bijvoorbeeld d.m.v. een veiligheidsbeoordeling. In dit geval verzamelen en verwerken wij verdere informatie van derde providers. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken ter verbetering van onze klantgerichtheid, klanttevredenheid en klantenbehoud (klantrelatiebeheer).
 • Beheer: wij verwerken persoonsgegevens voor ons eigen beheer en het intragroep-beheer. Bij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken als onderdeel van IT-beheer. Wij verwerken ook persoonsgegevens voor boekhoudkundige en archiveringsdoeleinden, en over het algemeen voor het beoordelen en verbeteren van interne procedures.
 • Ondernemingsgerichte transacties: wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken ter voorbereiding en uitvoering van ondernemingsgerichte overnames en verkopen, en aankopen of verkopen van activa. Het onderwerp en toepassingsgebied van de verzamelde of doorgegeven gegevens hangt af van het stadium en onderwerp van de transactie.
 • Sollicitaties: wij verwerken ook persoonsgegevens als u solliciteert naar een baan bij ons. Hiervoor hebben wij gewoonlijk de standaardinformatie en documenten nodig die in een vacature worden genoemd, waartoe ook persoonsgegevens van derde partijen kunnen behoren.
 • Voldoen aan wettelijke vereisten: wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke vereisten en schendingen te voorkomen en op te sporen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de ontvangst en verwerking van klachten en andere berichten, interne onderzoeken of de openbaarmaking van documenten aan een autoriteit, als wij hier een goede reden voor hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Hierbij kunnen wij ook persoonsgegevens van derde partijen verwerken.
 • Juridische bijstand: wij verwerken persoonsgegevens in verschillende combinaties om onze rechten te beschermen, bijv. om vorderingen in of buiten de rechtbank geldend te maken en als we te maken hebben met autoriteiten in Duitsland of het buitenland en onszelf tegen vorderingen te verdedigen. Wij kunnen er bijvoorbeeld om vragen dat de mogelijkheid van juridische procedures wordt verhelderd of documenten indienen bij een autoriteit. Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van derde partijen verwerken of persoonsgegevens overdragen aan derde partijen in Duitsland en het buitenland, voor zover dit noodzakelijk en toegestaan is.

Deel 14 van deze Verklaring betreffende gegevensbescherming beschrijft gedetailleerder de soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken, hoe ze worden gebruikt, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond en of u verplicht bent persoonsgegevens bekend te maken.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Onze werknemers hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de beschreven doeleinden en zodat de betrokken werknemers hun taken kunnen uitvoeren. Hiertoe behoren werknemers in andere afdelingen en ondersteunende afdelingen, zoals IT. Hierbij handelen zij overeenkomstig onze instructies, en hebben een geheimhoudingsplicht bij de omgang met uw persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere bedrijven in de Mövenpick Group voor intern beheer en voor verschillende verwerkingsdoeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen derhalve ook worden verwerkt voor de respectieve doeleinden en kunnen worden gekoppeld aan persoonsgegevens van andere bedrijven uit de Mövenpick Group.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen binnen en buiten de Mövenpick Group als we gebruik willen maken van hun diensten ('Processor'). Dit heeft in het bijzonder betrekking op diensten op de volgende terreinen:

 • beheersdiensten (bijv. bedrijfsadministratie en het beheer van activa);
 • advies, bijv. belastingadvies, advocaten, bedrijfsadviseurs, adviseurs op het gebied van aanwerving en plaatsing van personeel;
 • IT-diensten, bijv. datahostingdiensten, clouddiensten, e-mailnieuwsbrieven, data-analyse en dataverbetering;
 • kredietcontroles, bijv. als u een aankoop op rekening wilt doen;

door zorgvuldig de gegevensverwerker voor de bestelling te selecteren en gepaste contractuele overeenkomsten aan te gaan, garanderen wij dat gegevensbescherming ook wordt gegarandeerd door derde partijen tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze gegevensverwerking voor bestellingen zijn verplicht de persoonsgegevens exclusief namens ons en volgens onze instructies te verwerken.

Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens (ook) worden doorgegeven aan andere derde partijen voor hun eigen doeleinden. In deze gevallen is de ontvanger van de gegevens ook een controleur conform de wet inzake gegevensbescherming. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de volgende gevallen:

 • Als we transacties beoordelen of uitvoeren, zoals fusies en de verwerving of verkoop van individuele onderdelen van een bedrijf of zijn activa.
 • We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (bijv. rechtbanken en autoriteiten in Zwitserland en het buitenland) indien dit wettelijk verplicht is. Daarnaast behouden wij het recht uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of voor het uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen. Hierbij kunnen wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tijdens de procedures.
 • Wij kunnen persoonsgegevens over u verzenden naar eerdere werkgevers als u bij ons solliciteert (referenties) of aan toekomstige werkgevers als u solliciteert naar een nieuwe baan. Wij zullen dit echter niet doen zonder dat u deze doorgifte aanvraagt of nadat wij uw toestemming hebben verkregen.
 • Als we vorderingen tegen u aan andere bedrijven doorgeven, zoals incassobureaus.

7. Wanneer verzenden wij uw persoonsgegevens naar het buitenland?

De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen ook in het buitenland gevestigd zijn, met inbegrip van buiten de EU of de EER. De betrokken landen hebben wellicht geen wetten die uw persoonsgegevens op hetzelfde niveau beschermen als in Zwitserland, de EU of de EER. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een van deze staten, zijn wij verplicht de bescherming van uw persoonsgegevens gepast te garanderen. Een manier om dit te doen is om overeenkomsten inzake doorgifte van gegevens te sluiten met de ontvangers van uw persoonsgegevens in derde landen, waardoor de noodzakelijke gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Hiertoe behoren contracten die zijn goedgekeurd, uitgegeven of erkend door de Europese Commissie en de Federal Data Protection and Information Commissioner en waarnaar wordt verwezen als modelcontractbepalingen. Eveneens is overdracht toegestaan aan ontvangers die onderworpen zijn aan het US Privacy Shield Program. Neem contact met ons op als u een kopie wilt van onze overeenkomsten inzake gegevensoverdracht. In bijzondere gevallen is het verzenden naar landen zonder gepaste bescherming ook toegestaan, bijv. op basis van uitdrukkelijke toestemming, om een contract met de betrokkene uit te voeren of om hun aanvraag om een contract te sluiten uit te voeren, om een contract met iemand anders af te sluiten of uit te voeren in het belang van de betrokkenen of om rechtsvorderingen uit te voeren, geldig te maken of te verdedigen.

8. Profileren wij en voeren wij geautomatiseerde individuele besluitvorming uit?

'Profilering' heeft betrekking op een procedure waarbij persoonsgegevens automatisch worden verwerkt om persoonlijke aspecten te evalueren, analyseren of voorspellen. Wij profileren bijv. als we boekingsgedrag etc. analyseren.

'Geautomatiseerde beslissing per geval' heeft betrekking op geautomatiseerde beslissingen, d.w.z. zonder relevante menselijke invloed, met negatieve rechtsgevolgen of overige, dergelijke negatieve gevolgen voor u. Wij zullen u afzonderlijk op de hoogte brengen als wij gebruikmaken van geautomatiseerde individuele beslissingen per geval en indien dit wettelijk verplicht is.

9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen gepaste veiligheidsmaatregelen van technische aard (bijv. codering, pseudonimisering, aanmelding, toegangsbeperking, gegevensbescherming) en van organisatorische aard (bijv. instructies voor onze werknemers, geheimhoudingsovereenkomsten, beoordelingen) om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beveiligen ter bescherming van onbevoegde of onwettige procedures en om het risico op verlies, onbedoelde wijziging, onbedoelde doorgave of onbevoegde toegang te bestrijden. Veiligheidsrisico's kunnen over het algemeen echter niet volledig worden vermeden; sommige risico's zijn gewoonlijk onvermijdelijk.

10. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens individueel zolang dit nodig is voor het specifieke doel waarvoor wij ze verzameld hebben, in het geval van contracten gewoonlijk minstens voor de duur van de contractuele relatie. Wij slaan ook persoonsgegevens op als we een gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaren van deze gegevens. Dit kan in het bijzonder het geval zijn als we de persoonsgegevens moeten gebruiken om vorderingen geldend te maken of ons ertegen te verdedigen, voor archiveringsdoeleinden of om IT-veiligheid te garanderen. Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang ze onderworpen zijn aan een wettelijke opslagverplichting. Voor bepaalde soorten data geldt bijvoorbeeld een bewaartermijn van tien jaar. Op andere gegevens zijn korte bewaartermijnen van toepassing, bijvoorbeeld bij opnames van videobewaking of bij het opslaan van specifieke procedures op het internet (logbestanden). In bepaalde gevallen vragen wij u om uw toestemming als wij persoonsgegevens voor een langere periode willen opslaan (bijv. sollicitaties die wij willen bewaren). Nadat de specifieke deadlines zijn verstreken, zullen wij uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren.

11. Welke rechten hebt u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de gegevensverwerking en uw toestemming voor gegevens verwerking intrekken. U hebt in het bijzonder het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking in verband met directe reclame (bijv. tegen e-mails met reclame)

Tevens hebt u de volgende rechten, in zoverre er is voldaan aan de respectieve vereisten en er geen juridische uitzonderingen van toepassing zijn:

 • recht op informatie - U hebt het recht om helder, duidelijk en uitgebreid geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij voldoen aan deze verplichting door het opvolgen van deze Verklaring betreffende gegevensbescherming. Als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@movenpick.com.
 • Recht op informatie - U hebt het recht op elk moment kosteloos informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die wij opslaan als wij deze gegevens verwerken. Hierdoor kunt u de persoonsgegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben, controleren, en kunt u controleren hoe wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid. In afzonderlijke gevallen kan het recht op informatie worden beperkt of uitgesloten, in het bijzonder: • als we twijfels hebben over uw identiteit en u uzelf niet kunt identificeren; • ter bescherming van andere personen (bijv. om te voldoen aan geheimhoudingsverplichtingen of de rechten op gegevensbescherming van derde partijen te beschermen); • in gevallen waar het recht op toegang excessief wordt uitgeoefend (alternatief kunnen wij een vergoeding vragen voor de informatie); of • als het verstrekken van complete informatie zou leiden tot onevenredige kosten.
 • Recht om correctie van de gegevens te verlangen - U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen en om geïnformeerd te worden over het rapport.
 • Recht om te verzoeken om wissing - U hebt het recht op wissing van uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken om de wissing van uw persoonsgegevens als:

- de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden;

- u uw toestemming doeltreffend hebt ingetrokken of een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking met rechtsgevolgen;

- de persoonsgegevens onwettig worden verwerkt.

In afzonderlijke gevallen kan het recht op informatie worden beperkt of uitgesloten, in het bijzonder als de verwerking vereist is:

- voor de vrijheid van meningsuiting;

- voor de uitvoering van een juridische functie of in het openbaar belang;

- voor de uitoefening van juridische rechten.

 • Recht op beperking van de vrijheid - Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat persoonsgegevens (tijdelijk) niet worden verwerkt of dat gepubliceerde persoonsgegevens (tijdelijk) worden verwijderd van een website.
 • Recht om gegevens over te dragen - U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt, kosteloos te ontvangen in een leesbaar formaat, mits: 

- de specifieke gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract; en

- de verwerking wordt gedaan met geautomatiseerde methodes.

Afhankelijk van het individuele geval kunnen uw persoonsgegevens aan u worden overgedragen of rechtstreeks aan de derde partij.

 • Recht een klacht in te dienen - U hebt het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde regelgevende autoriteit over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In Zwitserland is de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) verantwoordelijk.
 • Recht om de toestemming in te trekken - Doorgaans hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Verwerkingsactiviteiten die in het verleden zijn uitgevoerd op basis van uw toestemming zullen echter niet onwettig worden als gevolg van de intrekking van uw toestemming.

12. Waar moet nog meer rekening mee worden gehouden?

De verwerking van persoonsgegevens is in het bijzonder toegestaan als

 • dit vereist is voor de uitvoering van een contract van de betrokkene of voor precontractuele maatregelen op basis van uw aanvraag (bijv. de beoordeling van uw contractaanvraag;
 • dit vereist is vanwege gerechtvaardigde belangen; Tot onze gerechtvaardigde belangen horen onze eigen belangen en de belangen van derde partijen. Deze zijn zeer divers en omvatten, bijvoorbeeld, belang bij een goede klantenservice, onderhouden van contacten en andere communicatie met klanten, zelfs buiten een contract om; reclame- en marketingactiviteiten; onze klanten en andere personen beter leren kennen; producten en diensten verbeteren en nieuwe ontwikkelen; binnen het toepassingsgebied van intragroepsbeheer en intragroepsverkeer, wat nodig is voor een coöperatieve onderneming; de strijd tegen fraude, bijvoorbeeld in verband met online boekingen, en het voorkomen en onderzoeken van overtredingen; de bescherming van klanten, werknemers en andere personen en gegevens, geheimen en activa van de Mövenpick Group; garanderen van IT-veiligheid, in het bijzonder in verband met het gebruik van websites, apps en andere IT-infrastructuren, zorgen voor en organiseren van bedrijfsvoering, met inbegrip van de werking en ontwikkeling van websites en andere systemen; ondernemingsbestuur en ontwikkeling; de verkoop of aankoop van bedrijven, delen van bedrijven en andere activa; de tenuitvoerlegging of verdediging van wettelijke aanspraken; en het voldoen aan toepasselijke wetgeving en interne richtlijnen;
 • dit is gebaseerd op een effectieve toestemming die niet is ingetrokken.
 • het vereist is om te voldoen aan wettelijke vereisten.

De verwerking van bijzonder gevoelige persoonsgegevens is beperkter. Deze is toegestaan, onder andere,

 • op basis van een effectieve toestemming die niet is ingetrokken;
 • als ze betrekking heeft op persoonsgegevens die de betrokkene duidelijk openbaar heeft gemaakt;
 • ze nodig is voor wettelijke bescherming;
 • ze nodig is om te voldoen aan specifieke wettelijke vereisten.

Alleen onder bepaalde omstandigheden is de gegevensoverdracht naar vreemde landen toegestaan. Meer informatie vindt u in deel 7.

Deel 14 aan het einde van deze Verklaring betreffende gegevensbescherming geeft meer informatie over de rechtsgrond voor de desbetreffende gegevensverwerking. Gezien de complexiteit van gegevensverwerking is het in veel gevallen echter niet mogelijk om uit te sluiten dat, afhankelijk van de omstandigheden, andere rechtsgronden van toepassing zijn in individuele gevallen.

Als regel is er geen wettelijke plicht persoonsgegevens bekend te maken aan ons tenzij u een contractuele relatie met ons hebt die zo'n plicht rechtvaardigt. Wij moeten echter de vereiste persoonsgegevens verzamelen en verwerken of een contractuele relatie aangaan en uitvoeren, ter nakoming van de verbonden verplichtingen en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Anders zijn we niet in staat het desbetreffende contract af te sluiten of verder te zetten. De verwerking van bepaalde gegevens is ook verplicht bij het gebruik van websites. U kunt cookies voorkomen (meer informatie vindt u in deze Verklaring betreffende gegevensbescherming). De vastlegging van bepaalde gegevens, maar gewoonlijk geen persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, kan niet worden voorkomen om technische redenen.

U wilt wellicht wel of niet dat wij persoonsgegevens van derde partijen doorgeven. Wij wijzen u erop dat u in dit geval verplicht bent de betrokkene te informeren over deze gegevensoverdracht en deze Verklaring betreffende gegevensbescherming en te zorgen voor de nauwkeurigheid van de desbetreffende persoonsgegevens.

13. Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende gegevensbescherming

De Verklaring betreffende gegevensbescherming kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, in het bijzonder als wij onze gegevensverwerking veranderen of als er nieuwe wetgeving van toepassing wordt. Over het algemeen is de Verklaring betreffende gegevensbescherming die geldt aan het begin van de desbetreffende verwerking van toepassing op de gegevensverwerking.

14. Redenen voor gegevensverzameling; omvang, doel en plicht om informatie te verstrekken; rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Communicatie

1. Verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als u schriftelijk, elektronisch of telefonisch contact met ons opneemt, of als wij contact met u opnemen. Bijvoorbeeld als u contact opneemt met de klantenservice en als u ons schrijft via e-mail/post of ons belt. Wij verwerken contact- en communicatie-informatie, in het bijzonder de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • afhankelijk van de gebruikte communicatiemethode, contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • indien van toepassing, informatie over derde partijen die zijn genoemd in de communicatie;
 • tijdstip van communicatie en de inhoud ervan, waartoe ook persoonsgegevens van derde partijen kan horen.

De exacte reikwijdte van de persoonsgegevens hangt grotendeels af van de inhoud van de communicatie. Als u ons gevoelige persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze ook verwerken. Telefoongesprekken met ons worden opgenomen als dat nodig is, waarvan u van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken persoonsgegevens in dit verband, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • communicatie met u;
 • klantendienst en ondersteuning;
 • kwaliteitsborg en training;
 • alle andere verwerkingsdoeleinden, voor zover die communicatie is vereist (bijv. sluiten van een contract).

Als regel bent u niet verplicht ons specifieke informatie te verstrekken. Vaak zijn wij echter alleen in staat u te beantwoorden, uw aanvraag te verwerken en met u te communiceren als wij in staat zijn een aantal minimale gegevens te verwerken. Als u niet wilt dat wij telefoongesprekken opnemen, kunt op elk moment het telefoongesprek stoppen en op een andere manier met onze klantenservice communiceren (bijv. via e-mail).

3. Rechtsgrond

Als de communicatie plaatsvindt op uw initiatief, beschouwen wij dit als toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In veel gevallen zijn klantenservice en communicatie in ons gerechtvaardigd belang, aangezien wij daardoor met klanten en anderen kunnen communiceren, de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren, fouten in onze procedures kunnen voorkomen en grote klanttevredenheid kunnen behalen.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Online boekingen op de website en gebruik van diensten

1. Verwerkte persoonsgegevens

Als u gebruikmaakt van onze diensten, bijv. als u een online boeking doet of een service ontvangt, verwerken wij persoonsgegevens in verband met uw boekings- en betalingsgedrag. Hiertoe behoren in het bijzonder de volgende persoonsgegevens die speciale bescherming vereisen:

 • naam, adres, contactgegevens, factuuradres(sen);
 • krediet- en betaalinformatie verkregen van providers zoals kredietbeoordelingsbureaus;
 • informatie over welke boekingen u doet, wanneer u ze doet en hoe vaak, met welke betaalmethode in welke hotels, resorts of online boekingsplatformen;
 • informatie over uw gedrag op een online boekingsplatform (bevestigde en geannuleerde reserveringen, boodschappenlijstjes, bekeken diensten, zoals kamercategorieën).

Hiervoor moet u echter online boeken en gebruikmaken van een klantenkaart of uzelf op een andere manier identificeren. Gewoonlijk kunt u ook gebruikmaken van bepaalde diensten in onze hotels en resorts zonder dat wij uw naam weten.

Wij kunnen ook informatie evalueren over boekingen en gedrag in onze gebouwen en op online boekingsplatformen, en deze koppelen aan andere persoonlijke informatie, zoals onpersoonlijke statistieken en andere persoonsgegevens die we over u verzamelen. Wij kunnen ook uw kredietbalans controleren in verband met het contract. Voor dit doel verzamelen wij vaak informatie van gespecialiseerde bedrijven, de kredietbeoordelingsbureaus.

Ter voorbereiding van uw verblijf kunnen wij uw foto verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen. Hierdoor kunnen wij u herkennen en u een uitstekende klantenservice verlenen. Als u online boekt, wijzen wij u op de bepalingen van het deel 'Gebruik van online diensten' in deze Verklaring over gegevensbescherming.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • Afsluiten en uitvoeren van het contract: wij verwerken uw persoonsgegevens zodat we kunnen bepalen of en hoe (bijv. met welke betalingsvoorwaarden) wij een contract met u aangaan zodat we kosten voor de boeking en service kunnen vastleggen, reserveringen en boekingen kunnen beheren en uitvoeren, en over het algemeen om het contract te voltooien, uit te voeren en, indien nodig, af te dwingen.
 • Informatie over uw boekingsgedrag: wij analyseren het boekingsgedrag van onze klanten om informatie te verkrijgen over hun voorkeuren en voorliefdes voor specifieke producten of diensten, samen met overige informatie waar we rekening mee houden als we onze diensten verbeteren (kamercategorieën, locatieselectie etc.). Hierdoor kunnen wij onze diensten aan de (algemene of individuele) behoeften van de klanten aanpassen en uw aanvraag optimaal beantwoorden.
 • Statistische doeleinden: wij verwerken uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden, bijv. om informatie over interactie tussen ons en onze klanten te evalueren op een niet-individuele basis. Dit maakt het voor ons gemakkelijker om beter te voldoen om de behoeften van onze klanten. Wij weten ook welke producten de voorkeur genieten en hoe we onze diensten kunnen verbeteren.

U hoeft geen persoonsgegevens door te geven. Reserveringen en de aankoop van diensten en bepaalde goederen zijn echter niet mogelijk zonder dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Boeken via de website houdt ook in dat wij de vereiste persoonsgegevens moeten verwerken.

3. Rechtsgrond

Wij baseren deze verwerking op ons recht om persoonsgegevens te verwerken om uw contractaanvragen te behandelen en om contracten uit te voeren. Bij verwerking zijn ook gerechtvaardigde belangen gebaat, zoals wanneer we goederen leveren aan derde partijen (zoals cadeaus), en door informatie over uw winkel- en boekingsgedrag te evalueren, kunnen we onze diensten efficiënter op uw behoeften en interesses aanpassen en onze aanbiedingen uitbreiden en verbeteren. Dit vinden wij belangrijk, aangezien wij daardoor succesvol kunnen concurreren op de markt. Als we gevoelige persoonsgegevens verwerken, baseren wij dit over het algemeen op uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Loyaliteits- of klantenprogramma's

1. Verwerkte persoonsgegevens

Als u zich aanmeldt voor onze 'Advantage M'- en 'Circle M'-loyaliteitsprogramma's, verzamelen en verwerken wij contactinformatie en overige persoonlijke informatie, zoals:

 • titel;
 • bedrijf:
 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • nationaliteit;
 • creditcardinformatie;
 • geboortedatum.

Als u uw loyaliteits- of klantenkaart gebruikt voor boekingen en betalingen, verwerken wij ook transactiegegevens, waartoe in het bijzonder de volgende persoonsgegevens kunnen behoren die ook vertrouwelijk kunnen zijn:

 • informatie over boekingen en aankopen van goederen en diensten;
 • onderwerp, tijd en plaats van uw boekingen en aankopen;
 • uw boekingen en aankoopbedragen.

Wij kunnen ook uw persoonsgegevens evalueren en deze koppelen aan andere persoonlijke informatie, zoals onpersoonlijke statistieken en andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen om informatie te kunnen vastleggen over uw voorkeuren en affiniteit ten opzichte van bepaalde producten of diensten. Meer informatie vindt u in deze Verklaring betreffende gegevensbescherming onder 'Online boekingen op de website en gebruik van diensten' in de respectieve algemene voorwaarden of deelnamevoorwaarden

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de omvang van de programma's, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van de programma's: wij gebruiken uw persoonsgegevens om u uw persoonlijke loyaliteits- of klantenkaart etc. te verstrekken en deze naar u op te sturen. Wij hebben ook persoonlijke informatie nodig om u snel elektronisch of via de post op de hoogte te brengen van wijzigingen en extra aanbiedingen.
 • Optimalisering van onze diensten: wij analyseren de persoonsgegevens die we ontvangen als de kaart wordt gebruikt of om het boekings- en aankoopgedrag van onze klanten te begrijpen, en informatie af te leiden die we kunnen gebruiken voor het beheer van onze diensten (ontwerp van het aanbod, locatiekeuze etc.).
 • Oriëntatie van onze diensten om aan uw behoeften te voldoen: door deel te nemen aan een van de programma's en voordeel te trekken van zijn voordelen en diensten (zie de algemene voorwaarden van het programma voor meer informatie), komen wij meer te weten over uw gedrag (in het bijzonder wanneer en waar u boekingen doet en winkelt en hoe vaak). Hierdoor kunnen wij onze diensten efficiënter aan de algemene behoeften van onze klanten aanpassen en voldoen aan individuele vereisten. Op deze manier kunnen wij onze diensten en aanbiedingen aan de vraag aanpassen.
 • Marketing: wij verwerken uw persoonsgegevens om u specifiek te informeren over goederen en diensten, verkopen, wedstrijden of andere speciale aanbiedingen volgens uw interesse.
 • Statistieken: wij verwerken uw persoonsgegevens tevens op een onpersoonlijke basis voor statistische evaluatie.

Deelname aan de programma's is vrijwillig, maar vereist dat we bepaalde persoonsgegevens kunnen verwerken. Het gebruik van de gegevens is ook vrijwillig. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij persoonsgegevens over uw boeking- en winkelgewoonten verwerken, kunt u ervan afzien de programma's te gebruiken. U kunt hierdoor de voordelen mislopen die verbonden zijn met de programma's (zoals loyaliteitsbeloningen).

3. Rechtsgrond

Wij moeten uw aanvraag aanvaarden zodat u mee kunt doen aan de programma's. Hierdoor wordt er een contract gesloten tussen u en ons. De verwerking van persoonsgegevens voor de verwerking van de aanvraag en de uitvoering van programma's zoals de werving en inlossing van punten is toegestaan. Verwerking is vereist vanwege gerechtvaardigde belangen; Hierdoor kunnen wij de programma's laten lopen en klanten belonen voor hun loyaliteit, en zijn we in staat om onze diensten beter en specifieker aan uw behoeften en interesses aanpassen via de persoonlijke informatie verzameld via de programma's, en onze diensten uitbreiden en verbeteren. Als we gevoelige persoonsgegevens verwerken, baseren wij dit over het algemeen op uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Bezoeken aan onze website

1. Verwerkte persoonsgegevens

Technische specificaties: Om technische redenen worden er, telkens wanneer u onze websites bezoekt, automatisch bepaalde gegevens verzameld en opgeslagen in logbestanden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • IP-adres en toestelspecifieke informatie zoals het MAC-adres en het besturingssysteem van het toestel;
 • de internetprovider van de gebruiker;
 • geopende inhoud en datum en tijd van het bezoek aan de website.

Cookies: Afhankelijk van de functionaliteit kunnen wij cookies opslaan. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw toestel (tablet, pc, smartphone etc.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Wij maken gebruik van sessiecookies met een uniek identificatienummer, sessie-ID genoemd, en informatie over de oorsprong en de bewaarperiode van de cookie. Deze cookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek aan onze website. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om een winkelwagen op te slaan. Wij gebruiken ook permanente cookies, die bewaard blijven zelfs nadat de browsersessie is geëindigd. Zulke cookies worden gebruikt om een bezoeker bij een later bezoek te herkennen. Sommige cookies zijn ook afkomstig van derde partijen. Dit is het geval als we functies op onze website gebruiken die worden geleverd door derde partijen. Dit is van toepassing op evaluatiediensten, die ook met cookies werken.

Technische gegevens en cookies bevatten geen persoonsgegevens. Gewoonlijk kunnen wij de verzamelde informatie niet koppelen aan een specifieke persoon.

Evaluaties van gebruikersgedrag: wij maken gebruik van webanalysetools op onze website, zoals Google Analytics, een analysedienst van Google LL in de Verenigde Staten. Google gebruikt hiervoor cookies, waardoor we het gebruik van de website kunnen analyseren. Als gevolg verzamelt Google geen persoonlijke gegevens over ons, maar informatie over uw gedrag op onze website en het toestel dat daarvoor wordt gebruikt (tablet, pc, smartphone, etc.). Hiertoe behoren bijvoorbeeld de volgende gebruiksgegevens:

 • type en versie van de browser;
 • het adres (URL) van de website vanaf welke u onze website bezocht;
 • naam van uw provider;
 • het IP-adres van de terminal;
 • datum en tijd van het bezoek aan onze website;
 • bezochte pagina's en duur van het bezoek.

Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt ingekort in de EU of in de EER als u de geanonimiseerde IP-functie hebt gebruikt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan de VS. Google is onderworpen aan het US Privacy Shield in de VS. Wij ontvangen evaluaties van Google op basis van deze gegevens. Google Analytics stelt ons ook in staat gegevens, sessies en interacties over meerdere toestellen toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID, waarbij de activiteiten van een ongeïdentificeerde gebruiker op verschillende toestellen wordt geanalyseerd. Meer informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden en de Verklaring betreffende gegevensbescherming van Google.

Wij gebruiken vergelijkbare diensten van andere providers wereldwijd. Deze providers ontvangen vaak geen persoonsgegevens maar kunnen het gebruik van de website door de gebruiker registreren, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies en andere technologie. Deze registraties kunnen worden gekoppeld aan vergelijkbare informatie van andere websites. Het gedrag van een bepaalde gebruiker kan worden geregistreerd op meerdere websites en toestellen. De respectieve provider kan deze gegevens ook gebruiken voor zijn eigen doeleinden, bijv. voor gepersonaliseerde reclame op zijn eigen website en op websites waarvoor hij advertenties levert. Als een gebruiker is geregistreerd bij de provider, kan de provider de gebruiksgegevens aan deze individu toewijzen. Als regel zal hij de toestemming van de betrokkene proberen te verkrijgen en het hun mogelijk maken deze toestemming in te trekken in overeenstemming met de instructies van de provider. Deze persoonsgegevens worden door de provider op zijn verantwoordelijkheid verwerkt en volgens zijn eigen privacybeleid.

Social plugins: Onze websites maken gebruik van social plugins, bijvoorbeeld van Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube, Pinterest, Foursquare en Weibo. Knoppen van de betrokken providers worden derhalve weergegeven en inhoud van de betrokken providers wordt op de website geïntegreerd. Als u een website bezoekt die dit type sociale plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de respectieve providers. De inhoud van de sociale plugin wordt door de betrokken provider doorgegeven aan uw browser en wordt door de provider verwerkt in de desbetreffende website. Als gevolg van deze procedure ontvangt de desbetreffende provider de volgende gegevens:

 • een bericht dat uw browser de desbetreffende website heeft bezocht;
 • het IP-adres van het toestel dat u gebruikt, zelfs als u geen account bij de provider hebt.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij de desbetreffende provider, kunnen zij het bezoek koppelen aan uw persoonlijke profiel. Als u interactie hebt met een sociale plugin, bijvoorbeeld als u klikt op een 'Vind ik leuk'-knop of een opmerking plaatst, wordt de bijbehorende informatie van uw browser direct doorgegeven aan de desbetreffende provider en daar opgeslagen. Deze kan ook op uw profiel verschijnen en zichtbaar zijn voor uw contacten.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • Beschikbaarstelling van de website: de registratie van bepaalde logbestanden en cookies is om technische redenen onvermijdelijk gekoppeld aan de beschikbaarstelling van de website en zijn functies. Andere cookies helpen ons de verschillende functies en aanbiedingen op onze website te bevestigen en garanderen.
 • Personalisering van de website: sommige cookies worden gebruikt om onze online diensten aan uw behoeften aan te passen (bijv. door uw taalkeuze op te slaan).
 • Websitebeheer: de opslag en verwerking van logbestanden en cookies helpt ons de beveiliging van onze website te onderhouden en problemen in dat verband op te lossen, alsook fraude te bestrijden.
 • Cookies van derden zorgen ervoor dat de desbetreffende bedrijven diensten kunnen verlenen of advertenties kunnen sturen die u wellicht interesseren.

De verzameling van de genoemde gegevens is niet verplicht, maar in veel gevallen noodzakelijk voor het gebruik van de website en bepaalde functies. U kunt uw toestel zo instellen dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Hierdoor kunt u ook cookies afwijzen. U kunt ook cookies van uw toestel wissen. Verder hebt u de mogelijkheid de verzameling van gegevens die worden aangemaakt door de cookie (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens de voorkomen door een passende browser add-on te downloaden en te installeren. Het weigeren of uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik mag maken van alle functies van onze website.

Deze informatie wordt in het bijzonder gebruikt om het gebruik van onze website beter te begrijpen en de inhoud, functionaliteit en vindbaarheid ervan te verbeteren. Wij zijn bijvoorbeeld in staat te zien vanaf welke pagina's de meeste bezoekers naar onze website komen, welke pagina's het vaakst worden bekeken en vanaf welke pagina de meeste bezoekers de website verlaten. Wij kunnen ook de persoonsgegevens evalueren en deze koppelen aan andere persoonlijke informatie, zoals onpersoonlijke statistieken en andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen om informatie te kunnen vastleggen over uw voorkeuren en affiniteit ten opzichte van bepaalde producten of diensten. U kunt het gebruik van Google Analytics voorkomen door een browser add-on te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt ook toestemming aan providers intrekken of bezwaar maken tegen gegevensverwerking door deze providers.

Wij maken in het bijzonder gebruik van sociale plug-ins om onze website aantrekkelijker te maken en interactie met onze diensten te faciliteren, zoals een pagina 'leuk vinden'. Dit helpt ons ook een groter bereik te creëren voor onze website. Meer informatie over de verwerking van de desbetreffende gegevens kunt u vinden in de Verklaring betreffende gegevensbescherming van de desbetreffende provider.

Als u niet wilt dat de betrokken provider gegevens over u kan verzamelen via onze website, moet u uitloggen uit uw account bij de respectieve provider voordat u onze website bezoekt. Zelfs als u bent uitgelogd, verzamelen de providers anonieme gegevens via de sociale plug-ins. De gegevens kunnen aan uw profiel worden toegewezen als u later inlogt bij de desbetreffende provider. In deze gevallen verwerkt de respectieve provider persoonsgegevens op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met zijn eigen verklaring betreffende gegevensbescherming. Als u wilt voorkomen dat de provider gegevens aan uw profiel toewijst, moet u de bijbehorende cookies wissen. U kunt het laden van de sociale plug-ins ook volledig voorkomen door add-ons voor uw browser te installeren.

3. Rechtsgrond

De verwerking van logbestanden en cookies voor de vermelde doeleinden is in ons gerechtvaardigd belang. Sommige cookies zijn bijvoorbeeld vereist om individuele instellingen of boekingsreserveringen op te slaan. Deze individualisering is ook in het belang van bezoekers van onze website. De analyse van het gebruik van onze website vormt ook een gerechtvaardigd belang. De vermelde doeleinden voor de gegevensverwerking zijn in ons gerechtvaardigd belang. Onze websites zijn voor ons een zeer belangrijk middel om te communiceren met klanten en klanten te werven. Wij vinden het belangrijk onze websites functioneel, aantrekkelijk en persoonlijk te houden. De vermelde doeleinden voor de gegevensverwerking zijn in ons gerechtvaardigd belang. Wij vinden het belangrijk onze website aantrekkelijk te maken en interactie met onze bezoekers te bevorderen. Het gebruik van sociale plug-ins is een belangrijke tool.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Online diensten en apps

1. Verwerkte persoonsgegevens

Online diensten: Als u gebruikmaakt van onze online diensten, verwerken wij ook persoonsgegevens - zelfs als ook geen boeking maakt. Als u zich bijvoorbeeld bij ons registreert, verwerken wij contactinformatie en gegevens die betrekking hebben op de dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende persoonlijke informatie:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw e-mailadres en mobiele nummer, indien van toepassing;
 • datum en tijd van de registratie.

Als u onze website bezoekt via Facebook Connect of wanneer u bent ingelogd bij een externe provider (bijv. Google of LinkedIn), biedt dit ons toegang tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen bij de relevante providers, bijv. uw gebruikersnaam, profielfoto, geboortedatum, geslacht en andere informatie. U vindt informatie hierover in de Verklaring betreffende gegevensbescherming van de respectieve provider.

Apps: Wij kunnen ook mobiele applicaties (apps) bieden. In dit geval verzamelen en verwerken wij persoonlijke informatie wanneer u een app installeert, wanneer u de app en de functies die via de app beschikbaar zijn, gebruikt, en wanneer u de app updatet. Tot deze gegevens behoort in het bijzonder de volgende informatie:

 • datum, tijd en duur van de installatie;
 • toestelspecifieke informatie zoals het soort toestel en de huidige versie van uw besturingssysteem;
 • informatie over het gebruik van de app.

Afhankelijk van het soort service kunnen wij ook verdere persoonsgegevens verwerken. Hiertoe kunnen de volgende persoonsgegevens behoren, die ook gevoelige persoonsgegevens kunnen bevatten:

 • informatie over het gebruik van een gebruikersaccount;
 • uw leeftijd;
 • uw boekingsgedrag;
 • uw locatie;
 • gezondheidsinformatie.

Wij kunnen ook deze persoonsgegevens evalueren en deze koppelen aan andere informatie, zoals onpersoonlijke statistieken en andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen om informatie te kunnen vastleggen over uw voorkeuren en affiniteit ten opzichte van bepaalde producten of diensten. Meer informatie vindt u in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en in deze tabel onder 'Bezoeken aan onze website'. Als u bij ons winkelt in een online winkel, vindt u extra informatie onder 'Aankoop van goederen en gebruik van diensten'.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met online diensten en apps voor de volgende doeleinden:

 • Levering van de dienst: wij verwerken persoonsgegevens om de dienst online of via een app beschikbaar te maken en om de service te kunnen verwerken. Hiertoe kunnen de opening en het beheer van een gebruikersaccount op uw naam behoren.
 • Evaluatie en personalisering: wij verwerken persoonlijke informatie met betrekking tot online diensten en apps om het gedrag binnen deze diensten en apps beter te begrijpen, en over het algemeen de interesses en affiniteiten van onze klanten te begrijpen, gepersonaliseerde aanbiedingen voor te leggen en onze diensten en apps te ontwikkelen. Wij registreren bijvoorbeeld welke apps u downloadt, hoe u ze gebruikt, hoe lang u ze geïnstalleerd hebt en van welke diensten u gebruikmaakt.
 • De verwerking van persoonsgegevens helpt ons ook in de strijd tegen fraude.

Het gebruik van de online aanbiedingen is vrijwillig. Als u echter besluit er gebruik van te maken, is dit gewoonlijk niet mogelijk zonder de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens (bijv. voor verplichte informatie in online formulieren).

3. Rechtsgrond

Gewoonlijk kan er alleen gebruik worden gemaakt van online aanbiedingen als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. Hierdoor wordt er een contract gesloten tussen u en ons. De verwerking van persoonsgegevens is toegestaan voor de uitvoering van het contract. De gegevensverwerking dient ook gerechtvaardigde belangen. Hierdoor kunnen wij onze diensten beter aan uw behoeften en interesses aanpassen en onze diensten uitbreiden en verbeteren. Dit vinden wij belangrijk, aangezien wij daardoor succesvol kunnen concurreren op de markt. Afhankelijk van de kenmerken van de online aanbiedingen kunnen wij u om uw verdere toestemming vragen.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Informatie en direct marketing

1. Verwerkte persoonsgegevens

In het bijzonder, als u zich inschrijft voor een elektronische nieuwsbrief en andere elektronische communicaties, verwerken wij de volgende persoonlijke informatie:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres en/of mobiele nummer;
 • Informatie over of u toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van zulke communicaties of er bezwaar tegen hebt gemaakt.

Wij kunnen ook informatie verwerken over uw gebruik van en reactie op zulke communicaties, inclusief de volgende persoonlijke informatie:

 • levering van het bericht;
 • opening en, indien relevant, doorsturen van het bericht;
 • links waarop u hebt geklikt (bestemming, datum en tijd).

Wij kunnen ook uw persoonsgegevens evalueren en deze koppelen aan andere persoonlijke informatie, zoals onpersoonlijke statistieken en andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen om informatie te kunnen vastleggen over uw voorkeuren en affiniteit ten opzichte van bepaalde producten of diensten.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken uw persoonsinformatie om u elektronische communicaties en advertenties te bieden. Wij verwerken persoonsgegevens over uw gebruik van en reactie op deze berichten om u beter te leren kennen en u meer relevante aanbiedingen te sturen. Deze gegevensverwerking is vrijwillig voor u. Echter, als u ons uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw e-mailadres, niet verstrekt, kunnen wij u deze dienst niet bieden. U kunt uw toestemming voor elektronische nieuwsbrieven op elk moment intrekken door u uit te schrijven voor deze dienst. U kunt dit doen door te klikken op de link in elke elektronische nieuwsbrief. Of u kunt op elk moment informatie over of de correctie of wissing van uw persoonsgegevens die wij opslaan door via het volgende e-mailadres contact met ons op te nemen: privacy@movenpick.com.

3. Rechtsgrond

Wij beschouwen uw aanmelding voor een elektronische nieuwsbrief als toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden. Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang in directe reclame en de analyse van uw reactie op zulke reclame. Deze twee zaken vinden wij belangrijk, aangezien wij daardoor succesvol kunnen concurreren op de markt.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Deelname aan wedstrijden, sweepstakes en dergelijke evenementen;

1. Verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke informatie als u meedoet aan wedstrijden, sweepstakes en dergelijke evenementen ('evenement' in elk geval). De hoeveelheid verwerkte persoonsgegevens kan van evenement tot evenement verschillen. In het bijzonder behoren de volgende persoonsgegevens hiertoe:

 • uw naam;
 • uw geboortedatum;
 • uw contactgegevens;
 • deelnamebevestiging;
 • het resultaat van deelname;
 • indien relevant, correspondentie over het evenement.

Meer informatie is beschikbaar in de respectieve deelnamevoorwaarden. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens evalueren en deze koppelen aan andere persoonlijke informatie, zoals onpersoonlijke statistieken en andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen om informatie te kunnen vastleggen over uw voorkeuren en affiniteit ten opzichte van bepaalde producten of diensten.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken uw persoonlijke informatie in verband met evenementen om het evenement te faciliteren en de winnaar op de hoogte te brengen. Wij kunnen uw naam en contactgegevens ook verwerken voor promotiedoeleinden.

Deelname aan zulke evenementen is vrijwillig, maar niet mogelijk zonder de verwerking van persoonsgegevens.

3. Rechtsgrond

Door deel te nemen aan een evenement, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke informatie voor dit doel te verwerken. De gegevensverwerking dient ook gerechtvaardigde belangen. Hierdoor kunnen wij onze diensten beter aan uw behoeften en interesses aanpassen en onze diensten uitbreiden en verbeteren. Dit vinden wij belangrijk, aangezien wij daardoor succesvol kunnen concurreren op de markt.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Onze gebouwen bezoeken

1. Verwerkte persoonsgegevens

Gebieden die met video worden bewaakt: Wij maken video-opnames in duidelijk gemerkte gebieden. Wij kunnen informatie krijgen over uw gedrag in de desbetreffende gebieden. Het gebruik van CCTV-camera's is beperkt tot specifieke gebieden en wordt duidelijk aangegeven. De verzamelde gegevens zijn alleen beschikbaar voor verwerking door geselecteerde werknemers.

Gebruik van wifi: Wij verzamelen en verwerken toestelspecifieke gegevens van uw toestel (tablet, pc, smartphone etc.) zodra u onze wifi-infrastructuur bezoekt en er inlogt. In het bijzonder behoren de volgende gegevens hiertoe:

 • het MAC-adres van de terminal (een unieke identificator van het toestel);
 • datum, tijd en duur van de verbinding.

Het is mogelijk dat u in moet loggen voordat u gebruikmaakt van het wifi-netwerk met het e-mailadres of de social media login die u nodig hebt om gebruik te maken van onze diensten. In dit geval verzamelen en verwerken wij in het bijzonder de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • datum en tijd waarop u inlogt.

Het is ook mogelijk in te loggen via een social network of andere dienst (bijv. Facebook Connect). Hierdoor krijgen wij toegang tot bepaalde gegevens die bij de desbetreffende provider zijn opgeslagen, zoals uw gebruikersnaam, profielfoto, geboortedatum, geslacht en andere informatie. U vindt informatie hierover in de Verklaring betreffende gegevensbescherming van de respectieve provider.

Als u gebruikmaakt van het wifi-netwerk, verwerken wij in het bijzonder de volgende informatie:

 • duur van de verbinding;
 • locatie van de wifi-service;

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

De verwerking is voor uw eigen veiligheid, voor de veiligheid van onze werknemers en voor bewijsmateriaal. In het geval van een vermoeden van een strafbaar feit, kunnen wij de opnames overhandigen aan de wetshandhavingsinstanties. Als u niet wilt worden opgenomen, vragen wij u de desbetreffende gebieden niet te betreden.

Wij verwerken deze informatie om u wifi te bieden en voor IT-beveiliging. Het gebruik van de wifi-aanbiedingen is vrijwillig. U hoeft over het algemeen geen persoonsgegevens door te geven. Het gebruik van de wifi-service is wellicht niet mogelijk zonder de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens.

3. Rechtsgrond

Het is in ons gerechtvaardigd belang de beveiliging van onze klanten en werknemers te garanderen in de desbetreffende gebieden, alsook om mogelijke misdaden tegen onze klanten en klanten te voorkomen en hulp te bieden bij het onderzoek hiernaar. Als u vrijwillig een bewaakt, aangewezen gebied betreedt, beschouwen we dit ook als toestemming.

Door onze wifi-service te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Deelname aan klantenevenementen

1. Verwerktepersoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens als we klantenevenementen houden (zoals promotionele evenementen en sponsorevenementen). Hiertoe behoren in het bijzonder de volgende persoonsgegevens die speciale bescherming vereisen:

 • uw naam;
 • uw contactgegevens;
 • uw deelname of niet-deelname;
 • overige gegevens verbonden met het klantenevenement.

Wij kunnen ook uw persoonsgegevens evalueren en deze koppelen aan andere persoonlijke informatie, zoals onpersoonlijke statistieken en andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen om informatie te kunnen vastleggen over uw voorkeuren en affiniteit ten opzichte van bepaalde producten of diensten.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het bijzonder om u uit te nodigen voor onze evenementen en om te bepalen welke klantenevenementen interessant voor u kunnen zijn. Op deze manier kunnen wij u informeren over klantenevenementen die hopelijk interessant zijn voor u. Deelname aan klantenevenementen is vrijwillig, maar over het algemeen niet mogelijk zonder de verwerking van persoonsgegevens.

3. Rechtsgrond

Wij verwerken uw persoonsgegevens nadat u ons uw toestemming hebt gegeven u te informeren over bijbehorende klantenevenementen of indien u zich hebt geregistreerd voor een van onze klantenevenementen. Daarnaast is deze verwerking in onze gerechtvaardigd belang, want hierdoor kunnen wij persoonlijk contact met u opnemen en u beter leren kennen. Als gevolg daarvan kunnen wij onze diensten beter aan uw behoeften en interesses aanpassen en onze diensten uitbreiden en verbeteren. Dit vinden wij belangrijk, aangezien wij daardoor succesvol kunnen concurreren op de markt.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Het bedrijf van de Mövenpick Group dat de uitnodiging voor het evenement verstuurt.

Marktonderzoek en mediabewaking

1. Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor markt- en opinieonderzoek. Voor dit doel kunnen we informatie gebruiken over uw boekingsgedrag, bijv. informatie over boekingen, reserveringen, boekingsgeschiedenis, favoriete boekingsplatformen en tijden, voorkeuren en affiniteit, maar ook informatie van markt- en opinieonderzoeken, dergelijke studies en andere informatie, zoals van de media, social media (als de informatie openbaar is), het internet of andere openbare bronnen. Wij kunnen ook gebruikmaken van diensten voor mediamonitoring of van ons eigen mediatoezicht en persoonsgegevens verwerken.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Persoonsgegevens worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • voor markt- en opinieonderzoek;
 • om de acceptatie van onze producten en diensten alsook onze communicaties over producten en diensten te bepalen en verbeteren;
 • voor de ontwikkeling van nieuwe aanbiedingen;
 • om de aanbodsituatie in een bepaalde markt te bepalen.

3. Rechtsgrond

Deze gegevensverwerking is in ons gerechtvaardigd belang aangezien wij daardoor de verkoop van producten en diensten kunnen verbeteren, en daardoor onze marktsituatie kunnen verbeteren.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Contact met onze onderneming als zakenpartner

1. Verwerkte persoonsgegevens

Als u werkt voor een onderneming die goederen of diensten aan ons levert, of goederen van ons afneemt, of waarmee we op een andere manier samenwerken, verwerken wij persoonsgegevens over u, zoals:

 • uw naam;
 • uw titel, functie, activiteitensector en relatie met de betrokken onderneming;
 • stadia van uw carrière;
 • uw interacties met ons.

Verder verwerken wij persoonsgegevens, mogelijk ook gevoelige persoonsgegevens, als we controleren of we willen of kunnen samenwerken met uw onderneming (bijv. veiligheidscontroles). Als u werkt op onze terreinen, verwerken wij ook overige contact gegevens, zoals informatie over:

 • nationaliteit en verblijfstatus;
 • kopieën van ID-kaart en paspoort;
 • strafblad en strafrechtelijke maatregelen;
 • gegevens over gebruikersaccounts en hun gebruik;
 • badgenummer en -gebruik;
 • uw gebruik van onze IT-infrastructuur;
 • video-opnames (als u in een gebied bent met videobewaking).

Gewoonlijk informeren wij u afzonderlijk over zulke regelingen of vragen wij om uw toestemming.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Persoonsgegevens worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om te controleren of we diensten van uw onderneming ontvangen of aan uw onderneming leveren of dat we willen en kunnen samenwerken met uw onderneming (bijv. wat betreft bekwaamheidstesten, controles op belangenconflicten);
 • om te controleren of uw onderneming de nodige beveiliging biedt, bijv. als de onderneming persoonsgegevens namens ons moet verwerken;
 • om te communiceren met u en uw onderneming, bijv. in het kader van de uitvoering van het contract;
 • voor de resourceplanning van het personeel en, indien nodig, resourceplanning voor u of het personeel van uw onderneming;
 • voor trainingsdoeleinden; • voor bewaking en prestatiebeoordeling;
 • voor de voorbereiding en afwikkeling van bedrijfsacquisitie, verkopen en dergelijke transacties;
 • voor relatiebeheer met klanten en leveranciers, om u en uw onderneming beter te leren kennen, onze klantgerichtheid te verbeteren en de klanttevredenheid en klantenloyaliteit te verbeteren (Customer Relationship Management, 'CRM');
 • voor boekhoudkundige doeleinden;
 • om onze IT-middelen en andere middelen te beheren en onderhouden;
 • om persoonsgegevens binnen de groep uit te wisselen.

U hoeft deze persoonsgegevens niet door te geven. Als u ons de vereiste persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunnen wij wellicht niet met u samenwerken. In uitzonderlijke gevallen zijn wij zelfs wettelijk verplicht zulke persoonsgegevens te verwerken.

3. Rechtsgrond

Deze gegevensverwerking is in ons gerechtvaardigd belang aangezien wij daardoor goederen en diensten kunnen gebruiken en verkopen. Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang in het voorkomen van misbruik en het garanderen van een gepast beveiligingsniveau. Klantenzorg is ook in ons gerechtvaardigd belang. Als we rechtstreeks een contract met u hebben of als u rechtstreeks een contract bij ons wilt afsluiten, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het afsluiten en uitvoeren van het contract.

Als we persoonsgegevens verwerken die in het bijzonder voor bescherming in aanmerking komen voor de bovengenoemde doeleinden, doen wij dit gewoonlijk om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen, of met uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Beheer

1. Verwerkte persoonsgegevens

Wij kunnen gevoelige persoonsgegevens over onze klanten, zakenpartners en derde partijen verwerken, bijvoorbeeld binnen het kader van het beheer van onze IT, voor onze interne administratie en beheer.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • controle en verbetering van onze interne procedures;
 • boekhouding;
 • archivering;
 • training;
 • andere administratieve doeleinden.

Deze doelstellingen kunnen van toepassing zijn op ons of op gelieerde ondernemingen.

3. Rechtsgrond

Verwerking voor de genoemde doelstellingen kan vereist zijn voor de uitvoering van contracten. Verwerking is ook vereist voor het gerechtvaardigd belang en groepsmanagement.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Bedrijfsactiviteiten

1. Verwerkte persoonsgegevens

Wij kunnen transacties beoordelen of uitvoeren waarin wij ondernemingen, onderdelen van ondernemingen of andere activa verkopen, in rekening brengen of verwerven. In dit verband verwerken wij persoonsgegevens, waarvan het toepassingsgebied afhang van het doel en stadium van de transactie, en waartoe ook gevoelige persoonsgegevens kunnen behoren. Onder bepaalde omstandigheden, kan zulke informatie worden doorgegeven aan of verzameld van een potentiële aannemer voor zover dat is toegestaan. Als wij vorderingen verkopen, bijvoorbeeld als we de overnemende partij informatie geven over de reden voor en de hoogte van de vordering, en, indien nodig, de kredietwaardigheid en het gedrag van de debiteur.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Het doel van deze gegevensverwerking is, in het bijzonder, om de bijbehorende transacties te controleren en indien nodig uit te voeren. Hiervoor kunnen ook meldingen aan autoriteiten in het binnen- en buitenland nodig zijn.

3. Rechtsgrond

Verwerking voor de genoemde doelstellingen kan vereist zijn voor de uitvoering van contracten. Dit is ook in ons gerechtvaardigd belang.

Wanneer we gevoelige persoonsgegevens verwerken, baseren wij dit over het algemeen op uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Sollicitaties

1. Verwerkte persoonsgegevens

Als u solliciteert naar een functie bij ons, zullen wij uw contactgegevens, de informatie die ons is verstrekt (bijv. sollicitatie, burgerlijke staat, cv, kennis en vaardigheden, interesses, referenties, kwalificaties, certificaten) verwerken. Hiertoe kan persoonlijke informatie behoren die bijzonder gevoelig is, zoals gezondheidsgegevens en informatie over vakbondslidmaatschap. Tijdens een sollicitatie kunnen overige persoonsgegevens vereist zijn, afhankelijk van de functie en het profiel.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw geschiktheid voor de desbetreffende functie te beoordelen, tewerkstelling met u te bespreken en, indien nodig, een contract op te stellen en te voltooien. Met uw toestemming kunnen wij uw sollicitatie bewaren, zelfs als wij of u niet kiezen/kiest voor tewerkstelling bij onze onderneming, met het oog op eventuele toekomstige tewerkstelling. De verstrekking van de genoemde persoonsgegevens is vrijwillig, maar wij zijn niet in staat uw sollicitatie te verwerken zonder de vereiste persoonsgegevens.

3. Rechtsgrond

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonlijke informatie voor een potentieel contract. Tevens beschouwen wij uw sollicitatie als toestemming voor deze verwerking.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

De onderneming van de Mövenpick Group waarbij u solliciteert.

Naleving van wettelijke eisen

1. Verwerkte persoonsgegevens

Om te voldoen aan wettelijke eisen, moeten wij al dan niet persoonsgegevens verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij klachten of verslagen over wanbeheer ontvangen en verwerken, of als een autoriteit documenten vraagt met uw naam en contactgegevens, of een onderzoek instelt. Wij kunnen ook interne onderzoeken uitvoeren waartoe ook de verwerking van uw persoonsgegevens kan horen.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • waarborgen van naleving van wettelijke verplichtingen, met inbegrip van opdrachten van een rechtbank of overheidsinstantie;
 • preventieve maatregelen om naleving te waarborgen;
 • maatregelen om schendingen te detecteren en onderzoeken.

3. Rechtsgrond

Verwerking voor de vermelde doeleinden is vereist voor naleving van wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde belangen.

4. Verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking

Mövenpick Hotels & Resorts

Bescherming van gerechtvaardigde belangen

1. Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze rechten te beschermen, bijv. om vorderingen in of buiten de rechtbank geldend te maken en als we te maken hebben met autoriteiten in Duitsland of het buitenland en onszelf tegen vorderingen te verdedigen. Wij kunnen er bijvoorbeeld om vragen dat de mogelijkheid van juridische procedures wordt verhelderd of documenten indienen bij een autoriteit. De autoriteiten kunnen ons ook vragen documenten vrij te geven die persoonsgegevens bevatten. Naast de contactgegevens van de betrokkenen verwerken wij verdere persoonsgegevens afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld informatie over de procedures die hebben geleid of zouden kunnen leiden tot een geschil. Hiertoe kunnen ook persoonsgegevens behoren die speciale bescherming vereisen.

2. Redenen voor gegevensverzameling en plicht om informatie te verstrekken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • verduidelijken en geldend maken van onze vorderingen, waartoe vorderingen kunnen horen met onze dochterondernemingen en onze contract- en zakenpartners;
 • verweer tegen vorderingen die tegen ons, onze werknemers, gelieerde ondernemingen en contract- en zakenpartners zijn ingediend;
 • verduidelijking van de mogelijkheid van gerechtelijke procedures, andere wettelijke en economische kwesties en overige vragen;
 • deelname aan gerechtelijke procedures voor de rechtbanken en autoriteiten in Duitsland en het buitenland.

3. Rechtsgrond

Verwerking voor de genoemde doelstellingen kan vereist zijn voor de uitvoering van contracten. Dit is ook in ons gerechtvaardigd belang en mogelijk de gerechtvaardigde belangen van derde partijen.